Tuesday , 16 October 2018
News
Home » Bản đồ – Quy hoạch

Bản đồ – Quy hoạch

Bản đổ chi tiết quận 9, bản đồ phân khu quận 9, ban do quan 9, bản đồ địa chính quận 9 hồ chí minh. Thông tin quy hoạch quận 9, quy hoạch dự án tại quận 9, quy hoạch đô thị Q9. Quy hoach phat trien do thi quan 9, bản đồ quy hoạch quận 9.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 9

ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-9

UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất quận 9 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 9. – Dự báo đất xây dựng đô thị tại Hồ Chí Minh đến năm 2025 khoảng 90.000 – 100.000 ha, trong đó khu vực nội ... Read More »